Elektroniczna Rekrutacja
        Zaloguj się


Witamy

w systemie elektronicznej rejestracji na studia

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

UWAGA:

 1. Proces wprowadzania wymaganych danych, w celu założenia konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”,
 2. Osoba kandydująca zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną. Numer rachunku rekrutacyjnego przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności,
 3. W terminach rejestracji elektronicznej osoby kandydujące na wszystkie kierunki nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów!
 4. Osoba kandydująca, będąca studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.
 5. Osoba kandydująca może zostać przyjęta na I rok studiów tylko na jeden kierunek rozpoczynających się w danym roku akademickim studiów, bez względu na poziom (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).
 6. Listy postępowania rekrutacyjnego nie będą zamieszczane w indywidualnych kontach!
 7. W razie problemów z prawidłowym otwieraniem list rekrutacyjnych lub też przeprowadzeniem procesu rejestracji elektronicznej, prosimy o usunięcie historii przeglądania w przeglądarce internetowej: kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+DELETE lub użycie skrótu na klawiaturze CTRL+R.
 8. Osoba kandydująca rozpoczynając rejestrację elektroniczną, oświadcza że znane są mu:
  1. zasady rejestracji elektronicznej - zobacz zasady,
  2. harmonogram postępowania rekrutacyjnego - sprawdź harmonogram,
  3. warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów - sprawdź warunki przedmiotowe.


Kliknij w poniższy link, aby rozpocząć:

Rozpocznij rejestrację